Framsiden

FRIFO - FNF

FRIFO

NKF er medlem av FRIFO, frifluftslivets fellesorganisasjon.
FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 12 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 4000 lokale lag og foreninger.
 

FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur).  Mer info på FRIFOs hjemmeside.
 

FNF

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er FRIFOs aktører på det lokale plan.
Dersom klubben skulle ha problemer med tilgang på klatrefelt, avklaring med grunneiger, etc er dette riktige plassen å henvende seg.
 

Hovedoppgavene er:

  • påvirkning i alle typer arealplaner på fylkes- og kommunenivå som har betydning for disponering, forvaltning og sikring av friluftsliv - og naturområder
  • samarbeid og påvirkning i ulike saker som berører natur og friluftsliv og sammenhengen mellom areealforvaltning og helse
  • langsiktig påvirkning- og holdninsarbeid


Hovedmålsettingen er at hvert FNF skal jobbe med regionale og lokale saker som er viktige for å sikre naturverdier og friluftsliv.
 

Mer info på FNF på nett.