Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

Nytt fra Anlegg

20.06.2017

Retningslinjer for søknad om støtte til bolting og rebolting av klatrefelt 2017

Klubber som ønsker å utvikle eller vedlikeholde klatrefelt, med ruter som hovedsakelig har lav til middels vanskelighets...
29.05.2017

Topptauing og toppankre

Nå er utesesongen i gang for fullt, og rundt omkring i landet klatres det mye på topptau. For å forhindre at toppankre b...

Klatreanlegg 

Skal dere bygge ny klatrevegg?

Last ned og les NKFs veileder "Klatreanlegg. Planlegging, bygging og drift".
 

 

Skal du etablere et klatrefelt?

Da bør du se igjennom Klatrefelthåndboka. 
Boka inneholder tips og retningslinjer for etablering av utendørs klatrefelt.
Bestill Klatrefelthåndboka her.


Grunneigeravtale

Når du går i gang med planleggingen av et klatrefelt, så må en ta kontakt med grunneiger for å få tillatelse til bolting. NKF har utarbeidet en grunneieravtale.
Last ned grunneieravtale.pdf her.


Ressursbehov - infrastruktur

NKF er et forbund for aktiviteter hvor de fleste utøvere er uorganiserte. Noen klubber er sterke, andre har knappere ressurser. Ildsjelene betyr svært mye for aktivitetsnivået lokalt.

Det er betydelige ressursbehov lokalt i klubbene både mht innendørsanlegg og tilretteleggingstiltak for utendørsklatring. Utviklingen går både sent og, overlatt til seg selv, ikke i en tilfredsstillende retning. Mange klubber har ikke egne anlegg, og mange klatrefelt har ikke tilfredsstillende oppfølging mht vedlikehold. NKF vil at arbeidet fortsatt skal foregå lokalt gjennom klubbene, men NKF skal bli flinkere til å ta initiativ, til å bistå med planlegging, tilrettelegging, organisering/koordinering og gjennomføring.

NKF skal innhente og systematisere informasjon fra hele landet om dagens tilstand og behov for tiltak. NKF skal sammenfatte dette i en Nasjonal Tiltaksplan. Tiltaksplanen skal omfatte tilretteleggingstiltak i form av utstyr og anlegg til glede for klatresporten og andre som berøres av våre aktiviteter. Slike tilretteleggingstiltak skal spenne over alt fra informasjonsmateriell og kommuneplaner til fysiske installasjoner. Tiltaksplanen skal omfatte og videreutvikle det arbeid som hittil er gjort på områder som adkomst og kommunal planlegging


Tiltaksplanene må baseres på innhenting av store mengder informasjon om tilstand og behov lokalt. Det er ikke realistisk å forvente at klubbene kan utarbeide slike oversikter på egenhånd. NKF må derfor være innstilt på å oppsøke klubbene og innhente nødvendig informasjon.

 

Ressursperson

Nikolai Kolstad
Nikolai@klatring.no
+47 410 62 310