Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

<< Tilbake

 

 

 

Husk rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2017

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.16 til NIF innen 30.04.17. Nytt i årets løsning for samordnet søknad og rapportering er at idrettslagene med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på vare – og tjenester gjennom KlubbAdmin.

 

 

Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2017 og alle idrettslag vil få en egen e-post om dette når denne er åpnet. Samordnet søknad og rapportering vil gjennomføres på samme måte som i 2016, men det er blitt gjort noen forbedringer og ny funksjonalitet er lagt til.

 

Hvem kan registrere på vegne av klubben?

For å legge inn og sende opplysninger til NIF i forbindelse med Samordnet søknad og rapportering så er det begrenset til følgende roller/verv i et idrettslag:

  • Leder av klubb (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben)
  • Leder gruppe (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
  • Nestleder
  • Adm Leder
  • Daglig leder
  • Styremedlem
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Org-ansvarlig

 

Avsluttet ditt verv som leder i idrettslaget?

Dersom du ikke lenger er leder i idrettslaget er det fint om du legger inn ny leder i SportsAdmin. Da det bare kan være én leder vil din lederfunksjon automatisk bli avsluttet når du legger inn ny leder, og dere sikrer at informasjon går til riktig person.

 

Husk godkjent medlemsregister!

Alle idrettslag må benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette være seg KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må man logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer via www.ka.nif.no.