Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

<< Tilbake

 

 

 

Nasjonal spørreundersøkelse om klatreskader

Foto: Tea Nerell

 

Gudmund Grønhaug og Marius Norberg er i gang med en stor undersøkelse for å kartlegge klatrerelaterte skader. Desto flere som bidrar desto bedre!

 

Bidra med ditt svar her: 

https://response.questback.com/ntnudetmedisinskefakultetism/Klatreskader

 

Mer informasjon om undersøkelsen fra initiativtakerne finner du i teksten under:

 

 

"Vi har gleden av å presentere den første nasjonale undersøkelsen om klatreskader.

Undersøkelsen er 100% anonym, deltagerne vil bli bedt om å oppgi e-postadressen til systemet, denne vil ikke være tilgjengelig for forskerne.

Distribusjon av undersøkelsen er støttet av Norges klatreforbund og magasinet klatring.

 

Målet med forskningen er å bidra til å øke kunnskapsnivået om klatreskader i Norge. Gjennom å lære mer om hvilke skader som er vanlige og hvem som skader seg mest kan skadene forebygges.

Ved å bidra til forskning på klatreskader kan alle klatrere være med på å videreutvikle sporten. Det er viktig at faktorer som forårsaker skader blir belyst, sånn at man du som klatrer kan trene forebyggende og unngå skader. Uten forskning står vi igjen med synsing.

 

Da Gudmund Grønhaug gjorde research til boken ”Belastningsskader i klatring” oppdaget han at forskningen på klatreskader var av svært lav kvalitet. Studiene som var publisert internasjonalt var små og/eller av lav metodisk kvalitet.

Etter at boka ble publisert startet arbeidet med å bidra til at forskningen på klatreskader økte i kvalitet.

Gjennom et samarbeid med Marius Norberg har vi publisert en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet ”BMJ open sports and excercise medicin” hvor vi viser til at det trengs mer forskning for å lære om hvordan klatreskader kan forebygges.

Gjennom denne spørreundersøkelsen håper vi å kunne bidra til kunnskap om klatreskader i Norge.

 

Det tar ca 15 min og fylle ut undersøkelsen

 

Takk for at dere bidrar!

 

 

Vennlig hilsen

 

Gudmund Grønhaug og Marius Norberg

På vegne av Klatreforskning i Norge"

 

 

Lenke til artikkelen:

http://bmjopensem.bmj.com/content/2/1/e000083