Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

<< Tilbake

 

 

 

Kurs i forbindelse med Nasjonal Klatrekonkurranse for personer med funksjonsnedsettelse

I forbindelse med Nasjonal klatrekonkurranse for personer med fysisk funksjonsnedsettelse 26.-28. mai 2017 arrangerer Norges klatreforbund to kurs som skal gi kompetanse til de som jobber med personer med funksjonsnedsettelse, eller som er interessert i å vite mer i hvordan de kan tilrettelegge for denne gruppen brukere. 

 

Det vil være kurs i Klatring Funksjonshemmede og rutesetterworkshop for å sette ruter tilpasset ulike former for funksjonsnedsettelser. Kursene foregår søndag 28. mai kl 9-13, i Skien Fritidspark. Deltakelse på kursene er gratis for medlemmer av klatreklubber. Om det er andre interesserte kan dere ta kontakt med Nina i klatreforbundet på mail nina@klatring.no. Det er begrenset med plasser på kurset, og medlemmer av klubb har førsterett på kursplasser. 

 

Påmelding kurs "Klatring og funksjonsnedsettelse"

 • Søndag 28. mai kl 09.00-13.00.
 • Skien fritidspark.
 • 12 plasser.
 • Påmeldingsfrist: torsdag 18. mai.
 • Målgruppe: Dette er i utgangspunktet et tilleggskurs for kompetanse heving av klatreinstruktører, og det forutsettes derfor at man har kjennskap til klatring og sikringsteknikk, og har minimum brattkort. Kurset vil imidlertid også være åpent for andre som ønsker kunnskap om tilrettelegging av klatreaktivitet for målgruppen.
 • Deltaker bør ha topptaukort eller brattkort. Om du ikke har det, men ønsker å delta, kan du ta kontakt på nina@klatring.no.
 • Medlemmer av klubb får kurset gratis og har førsterett på plasser. Er det andre som er interessert kan dere ta kontakt på nina@klatring.no.

 

Påmelding "workshop i rutesetting for personer med funksjonsnedsettelse."

 • Søndag 28. mai kl 09.00-13.00.
 • Skien fritidspark.
 • Påmeldingsfrist torsdag 18. mai.
 • Målgruppe: personer som ønsker kunnskap om å skru ruter tilpasset personer med ulike typer funksjonsnedsettelse.
 • Medlemmer av klubb får kurset gratis og har førsterett på plasser. Er det andre som er interessert kan dere ta kontakt på nina@klatring.no.