Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

<< Tilbake

 

 

 

Medlemstall for Norges klatreforbund

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber under Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

 

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å laste ned en totaloversikt for alle klubber med medlemstall fra 2016.

 

Antall medlemmer og klubber i NKF 2006-2016

 

 

 

Medlemstallene er en oversikt over aktive medlemmer av klatreklubber per 31. desember inneværende år. Med aktive medlemmer menes det medlemmer som utøver aktiviteten (altså klatring for vår del) eller som bidrar med drift av klubben på en eller annen måte. Ikke alle klubber som er registrert under NKF har rapportert inn tall.

 

I 2016 (det vil si medlemstall for 2015) gikk NIF over til et nytt system for felles rapportering for idrettslag. De fleste forbund opplevde da en nedgang i antall medlemmer, noe som ikke var veldig overraskende siden det var et nytt system idrettslagene måtte forholde seg til. For NKF kan man se at vi fikk en nedgang på 4 prosent for 2015. Vi fikk også en 6 % nedgang i antall klubber, men det var i stor grad på grunn av opprenskning av gamle nedlagte klubber som ikke tidligere hadde blitt fjernet fra systemet.

 

NKF har hatt økning i både antall klubber og medlemmer de fleste år. Fra 2006 til 2016 har vi hatt en økning på antall medlemmer på 94 %, vi har altså nesten doblet medlemsmassen på 10 år. I samme tidsperiode har det vært en økning på 28 % i antall klubber. I 2006 var det i snitt 67 medlemmer per klubb, mens det i 2016 var i snitt 101 medlemmer per klubb. 2016 var året NKF rundet 20 000 medlemmer.

 

 

8 % av klubbene har ikke registrert medlemmer for 2016. Den største andelen av klubber har en medlemsmasse på 1-50 medlemmer, hele 44 % av alle klubbene. Bare 3 % av klubbene har over 500 medlemmer.

 

Den største endringen som har skjedd fra 2006 til 2016 er i størrelsen 201-500 medlemmer. I 2006 utgjorde dette 4 % av klubbene, mens i 2016 har andelen økt til hele 11 %. Andelen små klubber (1-50 medlemmer) har sunket fra 55 % i 2006, til 44 % i 2016.

 

Fordeling på fylker

 

 

Det er relativt stor spredning i antall medlemmer i de ulike fylkene, med Svalbard som minst med sin ene klatreklubb, og Hordaland som størst. Hordaland er også fylket med den største klatreklubben i Norge, Bergen klatreklubb. 

 

 

Over halvparten av fylkene har hatt vekst i antall medlemmer fra 2015 til 2016, hvor Oppland og Finnmark er på topp med en medlemsvekst på over 80 %. 

 

Medlemsmasse etter alder og kjønn

 

 

 

I 2016 var over halvparten av medlemmene i klatreklubbene over 26 år. 55 % av alle medlemmene var menn, og 45 % kvinner. Det er en noe ujevn fordeling av kjønn på alder, hvor vi kan se at det er flere kvinner i de yngre aldersgruppene, og flere menn i de eldre. 

 

 

Alderssammensetningen blant medlemmene har endret seg en del de siste 10 årene, hvor vi ser at andelen eldre medlemmer er blitt større, og andelen yngre er blitt mindre. 

 

 

Fordelingen mellom kjønnene er ganske lik fra 2006 til 2016, men er blitt noe jevnere, fra 42 % kvinner og 58 % menn i 2006, til 45 % kvinner og 55 % menn i 2016.

 

Oppsummert

 

Klatreforbundet har vokst (ganske) jevnt og trutt de siste 10 årene, og har nesten doblet medlemsmassen sin. Det er kommet flere medlemmer til enn klubber, relativt sett, og klubbene er blitt større. Medlemmene til NKF er blitt eldre de siste 10 årene, med større andel medlemmer over 26 år.

 

Medlemsmassen spenner seg over alle fylkene i landet, fra Svalbard som er minst med 120 medlemmer, til Hordaland som er størst med nesten 3 000 medlemmer. Det siste året har antall medlemmer økt med 8 % totalt. 12 av fylkene har opplevd en økning i antall medlemmer, fra 0,2 % økning til over 80%.