Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

Nytt fra Sikkerhet

29.05.2017

Topptauing og toppankre

Nå er utesesongen i gang for fullt, og rundt omkring i lande...
16.01.2017

Rapport fra dødsulykke Gaustatoppfossen

Sikkerhetskomiteen har utarbeidet en rapport etter dødsulykk...

Sikkerhet

Færre ulykker i klatring er et viktig mål for Norges klatreforbund. På disse sidene finner du informasjon, rapporter og verktøy som kan hjelpe både klubber og klatrere med å bedre sikkerheten. Du kan også hjelpe oss ved å rapportere inn ulykker og lærerike hendelser. Innsendte ulykkesrapporter fra enkeltklatrere, klubber og klatrevegger er det viktigste og nyttigste grunnlaget vi har for å forebygge framtidige ulykker.


Rapporter ulykke 
Lenke til rapporteringskjema (åpnes i nytt vindu)


Se på ulykkesrapporter
Se ulykkesoversikt fra de siste årene.


Gjør det sikkert
En samling artikler om klatresikkerhet, ulykkesanalyser, gravide og klatring og metoderåd.


Helse, miljø og sikkerhet – HMS for klubber
Klatreklubber og andre virksomheter som tilbyr forbrukertjenester – eksempelvis klatrekurs, samlinger og organisert trening – må forholde seg til produktkontrollovens krav om å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Her viser vi hvordan lovens krav kan ivaretas på en formålstjenlig måte.


Lov, rett og fagstoff
En samling utredninger om lover og rettsgrunnlag som berører klatring, samt annet nyttig fagstoff.


Forebygge ulykker
Norges klatreforbund har flere tilbud og hjelpemidler til klatreklubber som ønsker å arbeide for bedre klatresikkerhet.

 

Ressurspersoner

Leder:

Odd-Magne Øgreid

sikkerhet@klatring.no