Framsiden

 

Kurskalender 2017

Hva Hvor Når Pris Påmeld.frist Påmelding
NF Metodekurs Kvaløya 15.-18. juni 4100,- 18. april Påmelding
NF Instruktørkurs sport Kristiansand 5.-7. mai  3000,- 7.april Påmelding
NF Instruktørkurs sport Oslo

20.-21. mai

3000,- 24. april Påmelding
NF Instruktørkurs sport Bergen 17.-18. juni 3000,- 28. april Påmelding
NF Instruktørkurs sport Stavanger 24.-25. juni 3000,- 5. mai Påmelding
NF Veilederkurs Romsdal 17.-20. aug 4300,- 1. juni Påmelding
Trener 1 Kurs arrangeres av lokal klubb       Ta kontakt med din klubb
Trener 2
(går over to helger)
Oslo 22.-24. sep 
13.-15. okt
  18.august Påmelding
Trenerseminar Oslo       Kommer
Instruktørseminar Oslo       Kommer
Metodeseminar Kolsås 13.-15. okt 4500,- 1.august Påmelding

 

Påmelding til NF kurs

 

Søknaden består av to skjemaer:

Søknadsskjema Fyll in personalia, motivasjon for å søke på kurset, klatrebakgrunn og annen erfaring.
Turdagbok Fyll først og fremst ut skjema 1.2 med oversikt over klatreruter du har ledet. Tenker du å bygge på din instruktørkompetanse innen klatring eller bre kan du bruke turdagboka som dokumentasjon videre på den erfaringen du tilegner deg.

 

Husk å vær nøye med utfyllingen - da tar din søknadsbehandling kortere tid.

 

Søknadsskjema og turdagbok må sendes til NKF minst fire uker før kurset for godkjenning.

Spørsmål om søknaden kan rettes til NKF.

 

Viktig!

Ved påmelding bekrefter du at du har lest og akseptert NKF sine vilkår for deltakelse på NKF arrangement. Påmeldingen er bindende.

 

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

 

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre kursledere og klatreinstruktører er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforum Nasjonal Standard. NKF er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

 

Har du spørsmål angående arrangementet kan du sende e-post siss.klev@klatring.no

 

Fjellfondet

Du kan søke støtte til instruktørkompetanse innen fjellklatring gjennom Fjellfondet. Les mer om kriterier for støtte, krav til søknader og tildeling her. Frist for søknad om støtte er to ganger i året, 1. mai og 1. oktober.